Immilän koski

Immilänkoskessa on ollut myllyjä jo keskiajalla. Parhaimmillaan koskessa oli kolme myllyä ja kaksi sahaa. Immiläläisten lisäksi myllyjä pitivät ruuhijärviläiset, uusikyläläiset ja Arrajoen kartano, joka perusti myös sahan 1700-luvun lopulla. Toivonojan kartanon mylly sijaitsi alajuoksulla. Myllymiljöötä on kunnostettu matkailu- ja kulttuurikäyttöön ja siellä on kesäkahvila, joka on avoinna kesäkuukausina.

Immilän mylly