Sylvöjärven kunnostussuunnitelma

Sylvöjärven eteläpään laskuojien virtaukset ohjataan kulkemaan rakennettavien laskeutusaltaiden kautta. Vedessä olevat hienoainekset ja ravinteet laskeutuvat altaiden pohjalle eivätkä kulkeudu rehevöittämään Sylvöjärveä. Altaissa oleva kasvillisuus suodattaa ja käyttää ravinteita hyväkseen. Altaiden pohjalle kertyvä ravinteikas liete poistetaan määräajoin ja käytetään pelloilla lannoitteena. Altaat toimivat myös erinomaisena vesilintujen pesimäpaikkoina. Luonnon monipuolisuus ja elinvoima vahvistuu ja Sylvöjärven ravinnekuormitus vähenee. Sylvöjärven kunnostus on tehokkain Nastolassa tehtävissä oleva vesiensuojelutoimenpide, jolla parannetaan Kymijoen ja Suomenlahden tilaa. Paikalliset asukkaat ovat hienosti osallistuneet kunnostustalkoisiin syksyllä 2015.