Radanvarren kiviaita alkaa Uudestakylästä ja loppuu Iitin puolelle. Noin 10 km pitkä aita rakennettiin estämään karjan pääsy metsästä työmaalle ja radalle. Sen rakensivat naiset ja lapset luonnonkivistä 1860-luvun lopussa. Pilkkukuume tappoi maaliskuussa 1869 paljon työläisiä. Heille raivattiin oma kalmisto Uudenkylän kiviaidan lähistölle.

Riihimäki–Pietari –rautatien rakennustyöt alkoivat 18.4.1868. Työläisten keskuudessa riehui monenlaisia kulkutauteja. Muun muassa pilkkukuume-epidemia tappoi suuren joukon työläisiä, jolloin jouduttiin raivaamaan ja vihkimään omia hautausmaita. Uudenkylän kiviaidan lähistöllä on tällainen kalmisto.

Radanrakentajien hautausmaa

Radanrakentajien muistokivi