Nastola-seuran toiminnan tarkoitus on tiivistetty seuran sääntöihin:

· Herättää ja edistää kotiseudun väestössä mielenkiintoa ja harrastusta Nastolan menneisyyteen sekä kaikenpuoliseen kehittämiseen ottaen huomioon kotiseudun omat paikalliset piirteet

· Alueen luonnon- ja vesiensuojelu, kulttuuri- ja rantamaiseman turvaaminen ja kehittäminen sekä elinympäristön laaja-alainen laadun parantaminen

· Ihmisten viihtyvyyden ja yhteisöllisyyden lisääminen

· Nuorten syrjäytymisvaaraan vaikuttavien asioiden esiin tuominen ja niiden poistamiseen vaikuttaminen

Nastola-seurassa toimii ajankohtaisjaos, perinnejaos, kirkonkylän kehittämisjaos, kulttuurijaos, Kesänäyttely ja Väristyksiä-festarijaos, osallisuusjaos sekä luonto- ja ympäristöjaos. Asioista kiinnostuneet voivat osallistua jaosten toimintaan myös kuulumatta seuran hallitukseen. Uusia jaoksia voidaan perustaa kiinnostuksen mukaan.