Vesistönsuojelua Nastolassa

Nastola-seura on jatkanut toimintansa lopettaneen Nastolan Vesiensuojeluyhdistyksen työtä nastolalaisen luonnon ja vesien hyväksi toteuttamalla esimerkiksi Sylvöjärven kunnostussuunnitelman.

Sylvöjärven eteläpään laskuojien virtaukset ohjattiin kulkemaan rakennettavien laskeutusaltaiden kautta. Vedessä olevat hienoainekset ja ravinteet laskeutuvat altaiden pohjalle eivätkä kulkeudu rehevöittämään Sylvöjärveä.

Altaissa oleva kasvillisuus suodattaa ja käyttää ravinteita hyväkseen. Altaiden pohjalle kertyvä ravinteikas liete poistetaan määräajoin ja käytetään pelloilla lannoitteena. Altaat toimivat myös erinomaisena vesilintujen pesimäpaikkoina. Luonnon monipuolisuus ja elinvoima vahvistuu ja Sylvöjärven ravinnekuormitus vähenee.

Sylvöjärven kunnostuksella parannettiin Kymijoen ja edelleen Suomenlahden tilaa. Paikalliset asukkaat osallistuivat innokkaasti kunnostustalkoisiin syksyllä 2015.

[linkki: Sylvöjärven ranta-alueen videoon]